Oficiální stránky obce

Usnesení č. 11/2015

Usnesení a zápis č. 10/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Metylovice ze dne 18. 11. 2015.

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 18. 11. 2015

Příloha č. 1 – Prezenční listina

Příloha č. 3 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Metylovice s Mysliveckým spolkem Metylovice

Příloha č. 4 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Metylovice se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska Sborem dobrovolných hasičů Metylovice

Příloha č. 5 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Metylovice se Sportovním klubem Metylovice, o. s.

Příloha č. 6 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Metylovice s Tělocvičnou jednotou Sokol Metylovice

Příloha č. 7 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Metylovice se Sdružením rodičů Metylovice, o. s.

Příloha č. 8 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Metylovice s Římskokatolickou farnosti Metylovice

Příloha č. 9 – Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Metylovice s Římskokatolickou farnosti Metylovice

Příloha č. 15 – Poskytnutí finančních darů

Příloha č. 16 – Rozpočtová úprava č. 8

Příloha č. 18 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společnosti Porr a.s. na realizaci stavby – Přístupové chodníky a místo pro přecházení v křižovatce silnic III_48416, III_48410 a MK

 

Vyvěšeno: 15. 12. 2015

Kontakt
Obecní úřad Metylovice
739 49, Metylovice 495
Tel.: 558 686129
email : metylovice@giff.cz
E-podatelna: epodatelna.metylovice@seznam.cz
ID dat. schránka : ib8bncg
Frýdlant n.O. - pověřený Městský úřad

Důležitá čísla

112 - Tísňová linka
150 - Hasiči
155 - Záchranka
158 - Policie

558 656 174 : Policie Palkovice
558 415 111 : Nemocnice FM
558 900 111 : Poliklinika FM
604537680, 731430707 : Hasiči Metylovice
558 677 222 : hasiči Frýdlant n. O.
974 732 111 : Policie FM
595 174 278 : obvodní lékař MUDr. Kajnarová
558 686 208 : pošta Metylovice
731 081 724 : Pink Stanislav – myslivecké sdružení Metylovice

Akce
  • Žádné připravované události
AEC v1.0.4