Oficiální stránky obce

Obecní symboly

Předseda poslanecké sněmovny parlamentu České republiky ing. Miloš Zeman udělil na základě žádosti obecního zastupitelstva z 16. 9. 1997 – projednané pod výborem pro heraldiku výboru poslanecké sněmovny pro vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu – znak a prapor obci Metylovice.

Stalo se tak 18.června 1998, obec byla písemně vyrozuměna 29. 6. 1998. Parlament ČR, poslanecká sněmovna o tom rozhodla ve 2.volebním období roku 1998, rozhodnutím č. 51 předsedy poslanecké sněmovny ze dne 4. 6. 1998 (§ 5 zák. ČNR č. 367/1990 Sb.o obcích – obec. zřízeních, v platném znění a v souladu s § 29 odst.) 3 zákona č. 90/1995 Sb. o jedn. řádu posl. Sněmovny.

ZNAK

Znak obce MetyloviceTvoří modro-červený sníženě dělený, dole zaoblený štít. Horní část představuje stříbrného kráčejícího koně na modrém pozadí nebe, držícího pravou přední končetinou zlatý bič. Dolní, menší (přibližně 2:1) část štítu tvoří stříbrná mříž na červeném pozadí.

Kůň na modrém pozadí je symbolem „koňského nebe“, jak se Metylovicím říkalo v době kožařského boomu, zlatý bič je jednak znakem hlavního výrobku kožařského průmyslu v Metylovicích, jednak symbolem bohatství. Stříbrná mříž na červeném pozadí symbolizuje dávného patrona zemědělské obce sv. Vavřína, který byl jako raný křesťan umučen na roště na pomalém ohni ve starověké římské říši roku 258 n.l. Byl mu původně zasvěcen i kostel.

PRAPOR

Tvoří modrý list se svislým červeným pruhem širokým jednu čtvrtinu délky listu na vlajícím okraji. V modrém poli je kráčející bílý kůň, který drží zlatý bič. Červený pruh je mřížován dvěma svislými a čtyřmi vodorovnými bílými pruhy širokými 1/30 délky listu. Poměr šířky k délce listu je 2:3. Výklad symbolů a barev je týž jako u znaku.Metylovice prapor

Kontakt
Obecní úřad Metylovice
739 49, Metylovice 495
Tel.: 558 686129
email : metylovice@giff.cz
E-podatelna: epodatelna.metylovice@seznam.cz
ID dat. schránka : ib8bncg
Frýdlant n.O. - pověřený Městský úřad

Důležitá čísla

112 - Tísňová linka
150 - Hasiči
155 - Záchranka
158 - Policie

558 656 174 : Policie Palkovice
558 415 111 : Nemocnice FM
558 900 111 : Poliklinika FM
604537680, 731430707 : Hasiči Metylovice
558 677 222 : hasiči Frýdlant n. O.
974 732 111 : Policie FM
595 174 278 : obvodní lékař MUDr. Kajnarová
558 686 208 : pošta Metylovice
731 081 724 : Pink Stanislav – myslivecké sdružení Metylovice

Akce
  • Žádné připravované události
AEC v1.0.4