Oficiální stránky obce

Ceník poplatků obecního úřadu

Ověřený výstup z Czech Pointu :

 • žádost o výpis z rejstříku trestů :   100,- Kč
 • žádost o výpis z katastru nemovitostí :  100,- Kč / 1 strana
 • žádost o výpis z karty řidiče : 100,- Kč

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou

 • 1 strana 30,-  Kč     (dle zák.č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka  4)

Ověřování pravosti podpisu

 • 1 podpis 30,-  Kč      (dle zák.č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka  5)

Vydání povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace na dobu platnosti

 • 10 dní a na dobu kratší 100,-  Kč(dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 36 a))
 • 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců 500,-  Kč (dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 36 c)

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

 • 450,- Kč  osoba s trvalým pobytem na území obce Metylovice (dle Vyhlášky č. 1/2010 obce Metylovice)
 • 700,-  Kč  objekt sloužící k individuální rekreaci (dle Vyhlášky č. 2/2012 obce Metylovice)

Místní poplatek za psa

 •     70,-  Kč  za jednoho psa (dle Vyhlášky č. 2/2008 obce Metylovice)
 •   100,-  Kč za každého dalšího psa

Poplatky je možno zaplatit bankovním převodem na účet obce Metylovice: 27-3599820227/0100, pokud neznáte přímo svůj variabilní symbol, uveďte číslo popisné domu nebo chaty.

 

Hrobová místa

 • 3.100,- Kč   koupě hrobka
 • 820,-    Kč   koupě a nájem hrobového místa – dvojhrob – na 10 let
 • 460,-    Kč   koupě a nájem hrobového místa – jednohrob – na 10 let
 • 340,-    Kč   koupě a nájem urnového místa – na 10 let

Plakátovací plochy

 • zastávka Mužný, zastávka Čihadlo, zastávka Kostel, zastávka Vrchovina, zastávka Svatá Anna, zastávka Dvořáček, zastávka Sosna, lokalita Metylovičky, obecní úřad
 • výlep prováděn 1x týdně – pondělí,  v případě potřeby další den pro výlepování je pátek

Ceník

 • A 1   30,- Kč
 • A 2   15,- Kč
 • A 3   10,- Kč
 • A 4     5,- Kč
Kontakt
Obecní úřad Metylovice
739 49, Metylovice 495
Tel.: 558 686129
email : metylovice@giff.cz
E-podatelna: epodatelna.metylovice@seznam.cz
ID dat. schránka : ib8bncg
Frýdlant n.O. - pověřený Městský úřad

Důležitá čísla

112 - Tísňová linka
150 - Hasiči
155 - Záchranka
158 - Policie

558 656 174 : Policie Palkovice
558 415 111 : Nemocnice FM
558 900 111 : Poliklinika FM
604537680, 731430707 : Hasiči Metylovice
558 677 222 : hasiči Frýdlant n. O.
974 732 111 : Policie FM
595 174 278 : obvodní lékař MUDr. Kajnarová
558 686 208 : pošta Metylovice
731 081 724 : Pink Stanislav – myslivecké sdružení Metylovice

Akce
 • Žádné připravované události
AEC v1.0.4