Oficiální stránky obce

Zastupitelstvo a výbory

Zastupitelé obce Metylovice :

 • Bílková Marta, Ing.
 • Drastich Zbyněk
 • Farný Jakub, Bc.
 • Halata Lukáš, Ing.
 • Halata Lumír
 • Halatová Jiřina
 • Koloničný Jan, Ing., Ph.D
 • Konečný Miroslav, Ing.
 • Kulhánek Radomír, Ing.
 • Pavlásková Leona
 • Rabas Tomáš

 

Starosta, místostarosta :

 • Starosta :      Ing. Lukáš H A L A T A
 • Místostarosta : Ing. Radomír   K U L H Á N E K

         Kontrolní výbor

 • Předseda :      Zbyněk D r a s t i c h
 • Člen :          Lumír Halata, Bc. Jakub Farný              

        Finanční výbor

 • Předseda :      Jiřina   H a l a t o v á
 • Člen :          Leona Pavlásková, Ing. Jan Koloničný, Ph.D.

   Stavební výbor              

 • Předseda :      Ing. Miroslav   K o n e č n ý
 • Člen :          Ing. Marta Bílková, Ing. Radomír Kulhánek   

         Výbor  kulturní 

 • Předseda :       Leona   P a v l á s k o v á
 • Člen :           Bc. Jakub Farný, Tomáš Rabas
Kontakt
Obecní úřad Metylovice
739 49, Metylovice 495
Tel.: 558 686129
email : metylovice@giff.cz
E-podatelna: epodatelna.metylovice@seznam.cz
ID dat. schránka : ib8bncg
Frýdlant n.O. - pověřený Městský úřad

Důležitá čísla

112 - Tísňová linka
150 - Hasiči
155 - Záchranka
158 - Policie

558 656 174 : Policie Palkovice
558 415 111 : Nemocnice FM
558 900 111 : Poliklinika FM
604537680, 731430707 : Hasiči Metylovice
558 677 222 : hasiči Frýdlant n. O.
974 732 111 : Policie FM
595 174 278 : obvodní lékař MUDr. Kajnarová
558 686 208 : pošta Metylovice
731 081 724 : Pink Stanislav – myslivecké sdružení Metylovice

Akce
 • Žádné připravované události
AEC v1.0.4